Nieuwe tijden op CBS Het Kompas Heerenveen!

HEERENVEEN: Nieuwe tijden met de komst van directeur Bartele van der Veer. Hij is nu nog werkzaam in Lemmer, na de zomervakantie start Bartele op Het Kompas.

Na de zomervakantie start Het Kompas (wijk De Greiden) letterlijk met andere tijden in de vorm van het ‘continurooster’. Dit betekent dat de kinderen van groep 2 t/m 8 vijf dagen in de week van 08.30 tot 14.15 uur naar school gaan. Groep 1 is op vrijdag vrij. Door het team en de ouders is in grote meerderheid voor deze schooltijdenwijziging gekozen.

Door de aaneengesloten lesblokken creeer je effectieve leertijd voor de kinderen.

Ander voordeel is dat ouders hun kinderen alleen maar ’s ochtends naar school hoeven te brengen en ’s middags om 14.15 uur op te halen. Dit in tegenstelling tot het huidige lesmodel waarbij ouders en kinderen vier keer per dag heen en weer naar school moeten reizen. Het continurooster draagt hierdoor bij aan een grotere verkeersveiligheid.

Ouders zijn geen geld meer kwijt aan de tussenschoolse Opvang. De naschoolse opvang is in handen van Kinderwoud, deze vindt plaats op Het Kompas. Kinderwoud biedt opvang van 7.30-8.30 uur en van 14.15 tot 18.00 uur.

Pluspunt voor de leerlingen is dat ze elke middag vanaf 14.15 uur vrij zijn, ze hebben hierdoor de gehele middag tijd voor sport, spel en sociale contacten.

Basisschool Het Kompas sluit met de wijziging van schooltijden aan bij OBS Het Slingertouw en CBS De Burcht in Skoaterwald, zij werken reeds met het continurooster.