Oud-ombudsman Brenninkmeijer houdt Jansonius Lezing

Utrecht, 1 maart 2013 Alex Brenninkmeijer, nationale Ombudsman Foto : Martijn Beekman

LEEUWARDEN: Op 6 april a.s. houdt prof. dr. Alex Brenninkmeijer om 20 uur de Jansonius Lezing in de Dorpskerk Huizum te Leeuwarden. Hij staat bekend als een heel begenadigd spreker die ook in zijn functie van Nationale Ombudsman (2005-2015) gepeperde uitspraken durfde te doen. Hij geeft aan zijn lezing een actuele lading mee: ‘Helpt de politiek onze rechtsstaat om zeep?’ Zijn lezing gaat over de spanning tussen ‘democratie’ en ‘rechtsstaat’ anno 2017. Het adres van de Dorpskerk Huizum is Huizum Dorp 67. Entree: € 5,- Gratis parkeren tegenover Intratuin (zuidzijde Tijnjedijk).

De actualiteit, zo kort na de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart, komt in elk geval aan bod. Daarnaast spreekt hij o.a. over de volgende stellingen:

  1. Met de verkiezing van Trump en het opkomend populisme komt de Nederlandse staat meer en meer onder druk te staan en wordt de goede werking van onze democratische rechtsstaat van steeds groter belang.
  2. In Nederland gaan wij te argeloos om met onze democratie én met onze rechtsstatelijke waarborgen.

Eerdere uitspraken van hem waren: ‘Als er een stresstest zou bestaan voor de rechtsstaat, dan zakt Nederland’. ‘De politiek slaat wild om zich heen in de richting van rechtsstatelijke uitgangspunten’. ‘Onze Grondwet is zo dood als een pier’. Hij ziet ‘als een groot gevaar voor onze rechtsstaat de manier waarop in de politiek over minderheden wordt gesproken’. Naast kritiek op hoe Nederland functioneert zal Brenninkmeijer ongetwijfeld aangeven hoe dreigingen kunnen worden gekeerd en hoe de relatie tussen overheid en burgers moet worden verbeterd.

Alex Brenninkmeijer (1951) wist als geen ander het instituut Nationale Ombudsman op de kaart te zetten en werd door menig minister dan ook gevreesd om zijn scherpe analyses en bijbehorende voorstellen. Voordat hij Nationale Ombudsman werd was hij tien jaar rechter en hoogleraar in Amsterdam en Leiden. Hij promoveerde in 1987 bij zijn leermeester Ernst Hirsch Ballin (die op Bevrijdingsdag overigens om 16:00 u. de 5 Mei Rede in de Dorpskerk zal uitspreken; gratis toegang). Nu is Brenninkmeijer hoogleraar Rechtsstaat aan de Universiteit van Utrecht en lid van de Europese Rekenkamer. Hij komt 6 april vanuit Luxemburg apart naar Leeuwarden over voor de Jansonius Lezing. Vanaf 19:30 u. is de zaal open.