Dossier AZC Heerenveen

Bouwstop na drie nieuwe asielzoekerscentra

Na de drie nieuwe asielzoekerscentra in Balk, Heerenveen en Sneek, die nu zijn of worden gerealiseerd, hoeft er in Fryslân niet meer opvang voor...

Werkzaamheden azc Heerenveen nog niet van start

HEERENVEEN: Door onzekerheid over de instroom van asielzoekers wordt in de provincie Fryslân een pauze ingelast voor de bouw van nieuwe opvanglocaties. Dat heeft...

Nieuwsbrief 4 over het azc in Heerenveen is verschenen

HEERENVEEN: De Nieuwsbrief 4 over het azc in Heerenveen is verschenen. Uitstel werkzaamheden AZC. "Half juni maakten we bekend dat de komst van het azc mogelijk langer...

Gemeente Heerenveen verleent vergunning voor azc

HEERENVEEN: Het college van burgemeester en wethouders van Heerenveen heeft aan het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) een omgevingsvergunning verleend om het terrein op...

Opening azc Heerenveen loopt mogelijk vertraging op

HEERENVEEN: Burgemeester Van der Zwan heeft de gemeenteraad op maandagavond 13 juni geïnformeerd over mogelijke vertraging in de komst van het azc naar Heerenveen....

Nieuwsbrief over het AZC Heerenveen. Lees hier.

HEERENVEEN: Nieuwsbrief 3 over het azc in Heerenveen is verschenen. Op papier verschijnt de nieuwsbrief in de wijk waar het azc straks komt. Klik...

VVD stelt geen geld beschikbaar voor vestiging asielzoekerscentrum in Heerenveen Noord

HEERENVEEN: In de raadsvergadering van 24 mei heeft alleen de VVD tegen het voorstel gestemd om geld beschikbaar te stellen voor de vestiging van...

Eerste piketpaal geslagen voor AZC Heerenveen

HEERENVEEN: Woensdagmorgen heeft burgemeester Tjeerd van der Zwan samen met de drie initiatiefneemsters uit de klankbordgroep, Iek Zuidema, Saskia Westerbeek en Ramona van Ginkel,...

29 maart informatieavond (AZC) voor inwoners Heerenveen

HEERENVEEN: De gemeente en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) hebben de voorbereidingen van de komst van het azc in Heerenveen afgerond. “In dit proces...

Gemeente, COA en inwoners maken afspraken over azc

HEERENVEEN: De gemeente en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) hebben de voorbereidingen van de komst van het azc in Heerenveen afgerond. “In dit proces was...